Редакциялық алқа

Журналдың бөлімдері үшін

 редакциялық алқасының құрамы:

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ

Бас редакторы: Менлибаев К.Н., филос.ғ.к., профессор, Қазақстан Педагогикалық Ғылым Академиясының академигі,  (Қарағанды, Қазақстан)

Бас редактордың орынбасары: Кадырова Г.А., э.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

«Заңтану»

Ғылыми редактор және атқарушы хатшысы: Хан А.Л., з.ғ.к., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

Нургалиев Б.М., з.ғ.д., профессор  (Қарағанды, Қазақстан)

Ким Д.В., з.ғ.д., профессор (Барнаул, РФ)

Симонович Б., з.ғ.д.,  профессор (Сербия) 

«Педагогика»

Ғылыми редакторы: Сарбасова К.А., п.ғ.д., профессор, Қазақстан Педагогикалық Ғылым Академиясының академигі (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)

Атқарушы хатшысы: Бокижанова Г.К., п.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

Тәжіғұлова Г.О., п.ғ.д., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Храпченков В.Г., п.ғ.д., профессор (Новосибирск, РФ) 

«Экономика»

Ғылыми редакторы:  Омарова Б.А., э.ғ.д,  профессор  (Қарағанды, Қазақстан)

Атқарушы хатшысы: Дарибекова А.С., э.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

Нурумов А.А. э.ғ.д., профессор  (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)

Трохимец Е.И., э.ғ.д., доцент (Запорожье, Украина)

Бутрин А.Г., э.ғ.д., профессор (Чельябинск, РФ)

«Филология»

Ғылыми редакторы: Хамзин М.Х., филол.ғ.д., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Атқарушы хатшысы: Баймұрынов Ж.М., филол.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

Насипов И.С., филол.ғ.д. профессор (Уфа, Башкортостан Республикасы)

Жақыпов Ж.А., филол.ғ.д., профессор (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)

Утяев А.Ф., филол.ғ.к., доцент (Стерлитамак, РФ) 

«Гуманитарлық ғылымдар»

Ғылыми редактор:  Еликбаев Н.Е., филос.ғ.к., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Атқарушы хатшысы:

Касенов Е.Б., т.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

Алексеев А.П., филос.ғ.д., профессор (Мәскеу, РФ)

Акмолдаева Ш.Б., филос.ғ.д., профессор (Бішкек, Қырғызстан)

Исмагамбетова З.Н., филос.ғ.д., профессор (Алматы, Қазақстан) 

«Техникалық ғылымдар»

Ғылыми редактор және атқарушы хатшысы:

Шащанова М.Б.,  техн.ғ.к., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

Грузин В.В., т.ғ.д., профессор (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)

Волокитин Г.Г., т.ғ.д., профессор (Томск, РФ)

Яворский В.В., т.ғ.д., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

«Фармация, химия»

Ғылыми редакторы: Абдуллабекова Р.М., фарм.ғ.д., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Атқарушы хатшысы: Калдыбаева А.К., х.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

Жаугашева С.К., м.ғ.д., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Ишмуратова М.Ю., б.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)