Редакциялық алқа

Журналдың бөлімдері үшін

 редакциялық алқасының құрамы:

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ

Бас редакторы: Г.М.Рысмагамбетова, з.ғ.к., қауымдастырылған профессор,  (Қарағанды, Қазақстан)

Бас редактордың орынбасары: Г.А.Кадырова, э.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

«Заңтану»

Ғылыми редактор және атқарушы хатшысы: А.Л.Хан, з.ғ.к., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

Б.М.Нургалиев, з.ғ.д., профессор  (Қарағанды, Қазақстан)

Д.В.Ким, з.ғ.д., профессор (Барнаул, РФ)

Б.Симонович, з.ғ.д.,  профессор (Сербия) 

«Педагогика»

Ғылыми редакторы: К.А.Сарбасова, п.ғ.д., профессор, Қазақстан Педагогикалық Ғылым Академиясының академигі (Астана, Қазақстан)

Атқарушы хатшысы: Г.К.Бокижанова, п.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

Г.О.Тәжіғұлова, п.ғ.д., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

В.Г.Храпченков, п.ғ.д., профессор (Новосибирск, РФ) 

«Экономика»

Ғылыми редакторы: А.Л.Шевякова, э.ғ.к, доцент  (Қарағанды, Қазақстан)

Атқарушы хатшысы: А.В.Пименов, э.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

А.А.Нурумов, э.ғ.д., профессор  (Астана, Қазақстан)

Е.И.Трохимец, э.ғ.д., доцент (Запорожье, Украина)

А.Г.Бутрин, э.ғ.д., профессор (Чельябинск, РФ)

«Филология»

Ғылыми редакторы: Хамзин М.Х., филол.ғ.д., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Атқарушы хатшысы: Баймұрынов Ж.М., филол.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

И.С.Насипов, филол.ғ.д. профессор (Уфа, Башкортостан Республикасы)

Ж.А.Жақыпов, филол.ғ.д., профессор (Астана, Қазақстан)

А.Ф.Утяев, филол.ғ.к., доцент (Стерлитамак, РФ) 

«Гуманитарлық ғылымдар»

Ғылыми редактор: Н.Е.Еликбаев, филос.ғ.к., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Атқарушы хатшысы:

Е.Б.Касенов, т.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

А.П.Алексеев, филос.ғ.д., профессор (Мәскеу, РФ)

Ш.Б.Акмолдаева, филос.ғ.д., профессор (Бішкек, Қырғызстан)

З.Н.Исмагамбетова, филос.ғ.д., профессор (Алматы, Қазақстан) 

«Техникалық ғылымдар»

Ғылыми редактор және атқарушы хатшысы:

М.Б.Шащанова,  техн.ғ.к., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

В.В.Грузин, т.ғ.д., профессор (Астана, Қазақстан)

Г.Г.Волокитин, т.ғ.д., профессор (Томск, РФ)

В.В.Яворский, т.ғ.д., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

«Фармация, химия»

Ғылыми редакторы: Р.М.Абдуллабекова, фарм.ғ.д., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

Атқарушы хатшысы: Пахомова Д.К., м.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)

Редакциялық алқа мүшелері:

С.К.Жаугашева, м.ғ.д., профессор (Қарағанды, Қазақстан)

М.Ю.Ишмуратова, б.ғ.к., доцент (Қарағанды, Қазақстан)