ҚЗММ Басылымдар

«Қазіргі заманның өзекті мәселелері» атты халықаралық журналының жарық көруі туралы ақпараты eLIBRARY ғылыми электрондық кітапхананың сайтында орналастырылған

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34339744